Η καινοτομία είναι ζωτικής σημασίας για τη συνάφεια και την επιβίωση ενός οργανισμού

14 Ιουλίου 2020, 5:00pm-7:00pm

Διαδικτυακό σεμινάριο μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Το ακαδημαϊκό ίδρυμα Alexander και το Alexander College, προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία σε στελέχη Μεσαίων και Μεγάλων ιδιωτικών οργανισμών, επικεφαλής τμημάτων περιλαμβανομένων κυβερνητικών τμημάτων, ερευνητών, συμβούλων επιχειρήσεων, καθώς και μικρών επιχειρήσεων με φιλοδοξία και όραμα, να συμμετέχουν σε μια διαδικτυακή συζήτηση/διάλεξη, με ομιλητή τον Επίκουρο Καθηγητή Δρ Ashutosh Khanna με θέμα Έλεγχος της Καινοτομίας.

 

Ο ομιλητής είναι πρόεδρος του Center for Disruptive Innovation & Enterprise [CDIE], κάτοχος Διδακτορικού τίτλου στον τομέα της Καινοτομίας και των Πληροφοριακών Συστημάτων, του τμήματος Διοίκησης του London School of Economics and Political Science (LSE) και κατέχει πέραν των 15 χρόνων εμπειρίας ως Ακαδημαϊκός Σύμβουλος και Σύμβουλος Επιχειρήσεων, στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρώπη και Ινδία. Επίσης, το επαγγελματικό του υπόβαθρο περιλαμβάνει εμπειρία στα Business Start-ups, Στρατηγικές Καινοτομίας, Διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Δικαιωμάτων, καθώς και στην πλατφόρμα (τεχνολογία) Corporate Web 2.0.

«Για να γίνει ένας οργανισμός καινοτόμος, συνεπάγεται ότι πρέπει να γίνουν στρατηγικές αλλαγές που θα αφορούν κυρίως την κουλτούρα του οργανισμού, ξεκινώντας από την παραγωγικότητα, τη συνεργασία και την προώθηση της ανθρώπινης δημιουργικότητας. Όλα αυτά πρέπει να υποστηριχθούν από την κορυφή της εταιρείας/ οργανισμού, από το τμήμα Διεύθυνσης».

Η ανάπτυξη προέρχεται μέσω της καινοτομίας και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να επιτευχθή χωρίς αυτήν. Ο επιχειρηματικός και ακαδημαϊκός κόσμος παγκόσμια, συμφωνούν ότι, πέραν του 80% του «δυναμικού ανάπτυξης» κάθε επιχείρησης/ οργανισμού, εξαρτάται από τις καινοτομίες, παρόλο που στην «οργανική ανάπτυξη» (τύπου M&A), και στις «οργανικές στρατηγικές» επέκτασης της αγοράς, καλύπτεται μόνο το 20% των οργανισμών που μπορούν να ενταχθούν. Η ειρωνεία είναι ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις επενδύουν πέραν του 80% του χρόνου και των πόρων τους, μόνο στο 20% του δυναμικού τους. Επομένως, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι, οι περισσότερες επενδύσεις ή η απόκτηση περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, συνήθως έχουν χαμηλή απόδοση/ ανάπτυξη. Η επιδίωξη της παραγωγικής ανάπτυξης, δηλαδή η καινοτομία, είναι καθοριστική για τη συνάφεια και την επιβίωση ενός οργανισμού.

Οι οργανισμοί προσπαθούν μεν να είναι καινοτόμοι, όμως η προσπάθειά τους δεν γίνεται συστηματικά. Πριν ακόμη υιοθετήσουν μια προσέγγιση, αγνοούν τη θέση στην οποία βρίσκονται σ’ αυτή την προσπάθεια καινοτομίας, αγνοούν ποιοί είναι οι εταίροι τους, ποιοί είναι οι στόχοι τους και πώς σκοπεύουν να οδηγηθούν στην καινοτομία. Επομένως, αυτό που λείπει και χρειάζονται άμεσα, είναι ένας «μηχανισμός» για να γνωρίζουν πού βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο καινοτομίας.

Στόχος της διάλεξης είναι να εισαγάγει το κοινό σ’ ένα πλαίσιο καινοτομίας, το οποίο να μπορεί να υιοθετηθεί από οργανισμούς για να μπορέσουν να ελέγξουν την καινοτομία, να αναλύσουν πού βρίσκονται και πού θέλουν να φτάσουν. Αυτό θα βοηθήσει στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και θα παρέχει κάποιου είδους μεθοδολογίας «ποσοτικοποίησης». Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπάρξει μια φόρμουλα που να ισχύει τέλεια σε όλες τις περιπτώσεις. Αντίθετα, το πλαίσιο που αναπτύχθηκε αποτελεί ένα τρισδιάστατο πίνακα που βασίζεται σε τρεις άξονες:

  • Τόπος Καινοτομίας
  • Τύπος Καινοτομίας
  • Επίκεντρο της καινοτομίας

Όσοι συμμετάσχουν θα λάβουν εφόσον το επιθυμούν «Πιστοποιητικό Παρακολούθησης».

Την online διάλεξη μπορούν να παρακολουθήσουν μόνο όσοι ολοκληρώσουν με επιτυχία την εγγραφή τους.