Στόχος του Γραφείου Φοιτητικών Υποθέσεων του Alexander College/University of the West of England(UWE) είναι πρώτα απ’ όλα να θέτει τις βάσεις για μια γόνιμη επικοινωνία με κάθε φοιτητή, έτσι ώστε να οδηγείται στην επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών του. Και να έχει πάντα ανοικτές τις πόρτες του για να λύνει κάθε απορία ή ερώτηση των φοιτητών.

Η υπεύθυνη του γραφείου κ. Ελένη Γεωργίου τονίζει ότι «ένα σημαντικό κομμάτι αποτελεί η διαχείριση και επίλυση ζητημάτων και ιδιαίτερων περιπτώσεων που αφορούν το φοιτητή, είτε σε προσωπικό, είτε σε ακαδημαϊκό επίπεδο».

Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του “Student Affairs Department”;
Το κύριο καθήκον μας είναι η εξυπηρέτηση των φοιτητών καθώς επίσης η σωστή καθοδήγηση και προσαρμογή τους, κυρίως κατά την ένταξη τους στο πρώτο έτος σπουδών. Επιπλέον, η συνεχής επικοινωνία και επαφή με τους υπεύθυνους καθηγητές των κλάδων παίζει καθοριστικό ρόλο ούτως ώστε να προλαμβάνονται και να αντιμετωπίζονται τυχόν προβλήματα που προκύπτουν.

Μία από τις αρμοδιότητές σας είναι οι φοιτητικές εκλογές. Ποιο στόχο εκπληρώνουν;
Στόχος είναι η ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των φοιτητών και η επαφή με το Διοικητικό και Ακαδημαϊκό Προσωπικό του Alexander College. Αυτό που επιδιώκεται είναι η δημιουργία ενός κλίματος συνεργασίας ανάμεσα στους φοιτητές σχετικά με θέματα μάθησης. Θεωρούμε ότι εάν πρώτα υπάρξει ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ προσωπικού – καθηγητών και φοιτητών, μπορούμε να έχουμε θετικότερα αποτελέσματα και όσο αφορά τις σπουδές τους. Επίσης, ακόμα μια επιδίωξή μας είναι η σωστή συνεργασία για συμμετοχή των φοιτητών στη διοργάνωση εκδηλώσεων κοινωνικού περιεχομένου, μέσα από τις οποίες προωθείται και προβάλλεται το έργο της φοιτητικής κοινότητας του Alexander College/UWE.

Όσο αφορά την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων, ποιος είναι ο δικός σας ρόλος;
Απώτερος στόχος του Alexander College είναι η ενημέρωση των αποφοίτων μας σχετικά με τις θέσεις εργασίας που προκύπτουν με απώτερο στόχο την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Το Alexander College με τη μακρόχρονη πορεία, τις συνεργασίες με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και εταιρείες, καθώς και την ποιότητα των υπηρεσιών του, προσφέρει ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης σε μεγάλο ποσοστό των αποφοίτων του.

Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίσατε ως υπεύθυνη του συγκεκριμένου τμήματος;
Υπάρχουν αρκετές προκλήσεις. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι το γεγονός ότι κάθε φοιτητής αποτελεί για εμάς και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Στόχος μας είναι να ικανοποιούμε – στο μέτρο του δυνατού – κάθε επιθυμία και να εξυπηρετούμε με τον καλύτερο τρόπο τους πτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές μας τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και μετά το πέρας των σπουδών του. Επιπλέον, σημαντικό κομμάτι αποτελεί η διαχείριση και επίλυση ζητημάτων και ιδιαίτερων περιπτώσεων που αφορούν το φοιτητή, είτε σε προσωπικό, είτε σε ακαδημαϊκό επίπεδο.

Ποιες δεξιότητες και γνώσεις απαιτούνται για να επιτύχει κάποιος στο έργο του ως υπεύθυνος του “Γραφείου Φοιτητικών Υποθέσεων”;
Η κύρια δεξιότητα που απαιτείται είναι να μπορείς να ακούς και να αντιλαμβάνεσαι το φοιτητή και τις ανάγκες τους. Ο Υπεύθυνος ενός τέτοιου γραφείου καλείται πολλές φορές «να μπει στη θέση» του φοιτητή και να αντιμετωπίσει το ζήτημα που προέκυψε ιδωμένο από τη δική του οπτική γωνία. Επιπλέον, υπάρχει μια σειρά από πρακτικές διαδικασίες και κανονισμούς που πρέπει να γνωρίζει ο εκάστοτε υπεύθυνος του τμήματος έτσι ώστε με τη σειρά του να ενημερώνει και να βοηθά τους φοιτητές σε πρακτικά θέματα όπως π.χ να αιτηθεί για διάφορες χορηγίες/υποτροφίες κλπ.

Όσο αφορά το εκπαιδευτικό ίδρυμα Alexander College, τί είναι αυτό που – κατά τη γνώμη σας – το κάνει να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα; Γιατί κάποιος να το επιλέξει για τις σπουδές του;
Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους το Alexander College ξεχωρίζει.

1) Το υψηλό ποιοτικό επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρει.
2) Οι υπερσύγχρονές εγκαταστάσεις του.
3)Το άρτια εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό του.
4)Η προσωπική επαφή του Ακαδημαϊκού και Διοικητικού προσωπικού με το φοιτητή.

Γι΄ αυτούς τους λόγους, άλλωστε, αξίζει κάποιος να το επιλέξει και να εγγραφεί σε ένα από τους 14 πτυχιακούς και μεταπτυχιακούς κλάδους του University of the West of England στις εγκαταστάσεις του Alexander College στη Λάρνακα.