Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ φιλοξενήθηκαν μέλη του Ακαδημαϊκού και Διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Lietuvos verslo kolegija, Λιθουανίας, οι κ.κ. Samanta Štraupaitė και Kristina Puleikienė.

Μεταξύ άλλων, έγινε ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών σχετικά με την πορεία του Προγράμματος Erasmus+ για τα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις δυσκολίες διεξαγωγής του από την έναρξη της πανδημίας μέχρι και σήμερα, ενώ παράλληλα συζητήθηκε η ανταλλαγή φοιτητών και προσωπικού μεταξύ των δύο Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων.

Επίσης, έγινε παρουσίαση του Ακαδημαϊκού τους ιδρύματος, έτσι ώστε να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των φοιτητών μας, για να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα μέσω της επίσκεψής τους στο Πανεπιστήμιο που εκπροσωπούν.