Πρόγραμμα Erasmus+

To πρόγραμμα για την Παιδεία, την Εκπαίδευση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό του 2014 – 2020

Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παιδεία, την εκπαίδευση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Το πρόγραμμα στοχεύει στην προαγωγή δεξιοτήτων και επαγγελματικής απασχολησιμότητας, καθώς και στην εκμοντερνοποίηση της Παιδείας, της Εκπαίδευσης και της εργασίας των νέων. Το επταετές πρόγραμμα θα έχει προϋπολογισμό 14.7 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό το οποίο αποτελεί αύξηση 40% σε σύγκριση με τα ισχύοντα επίπεδα επενδύσεων. Αυτό αντανακλά και τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επενδύσει στις συγκεκριμένες περιοχές.

Erasmus+ Charter

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/he-charter_en.pdf

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα

ΧώραΠανεπιστήμιοΠεδίο σπουδών
ΒέλγιοUC Leuven Limburg University

https://www.ucll.be/international

Επιχειρήσεις & Διοίκηση
ΤσεχίαUniversity of Hradec Kralove

https://www.uhk.cz/en-GB/UHK

Επιχειρήσεις, Διοίκηση, Τεχνολογίες Πληροφοριών (ΙΤ)
ΕσθονίαEstonian Entrepreneurship University of Applied Sciences

https://www.euas.eu/

Επιχειρήσεις & Διοίκηση, Οικονομικά, Μάρκετινγκ, ΙΤ, Νομική, Μαθηματικά
ΓαλλίαUniversity de Rouen Normandie

http://rouenuniversity.univ-rouen.fr/

Επιχειρήσεις & Διοίκηση, Οικονομικά, Μάρκετινγκ
ΛιθουανίαVilnius University

https://www.vu.lt/

Επιχειρήσεις & Διοίκηση
ΛιθουανίαLithuania Business University of Applied Sciences

https://www.ltvk.lt/en/

Επιχειρήσεις & Διοίκηση, Οικονομικά, Μάρκετινγκ, ΙΤ, Μαθηματικά
ΛετονίαBaltic International Academy

https://www.bsa.edu.lv/lang/eng/

Επιχειρήσεις & Διοίκηση,, Χρηματοοικονομικά, Νομική
ΠολωνίαSiedlce University of Natural Sciences and Humanities

https://www.uph.edu.pl/en/university/history

Επιχειρήσεις & Διοίκηση, Οικονομικά, Μάρκετινγκ, ΙΤ, Νομική, Μαθηματικά
ΠολωνίαPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

we Włocławku State University

https://www.pwsz.wloclawek.pl/component/content/article?id=69:eps

Επιχειρήσεις & Διοίκηση, Οικονομικά
ΠολωνίαRadom Academy of Economics

https://wsh.pl/en/

Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά, Διοίκηση & Διαχείριση, Μάρκετινγκ, ΙΤ, Νομική, Μαθηματικά & Στατιστική
ΠορτογαλίαISAL Instituto Superior de Administracao e Linguas Madeira

https://en.isal.pt/

Διοίκηση Επιχειρήσεων
ΡουμανίαUniversity of Bucharest

https://en.unibuc.ro/

Επιχειρήσεις & Διοίκηση, Οικονομικά, Διαχείριση & Διοίκηση, Μάρκετινγκ
ΣλοβακίαCatholic University in Ruzomberok

http://www.ku.sk/en/index.php

Διαχείριση & Διοίκηση
ΙσπανίαUniversity of Castilla – La Mancha (UCLM)

https://www.uclm.es/home?sc_lang=en

ΙΤ
ΙσπανίαUniversity CEU – Cardenal Herrera

https://www.uchceu.com/en

Επιχειρήσεις, Μάρκετινγκ

Erasmus+ Policy Statement

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Πιστωτικών Μονάδων

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) αποτελεί εργαλείο του Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθµιας Εκπαίδευση (European Higher Education Area – EHEA) το οποίο αυξάνει την διαφάνεια στις σπουδές και στα προγράμματα φοίτησης ενισχύωντας την ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης.

Η γνώση για τις πιστωτικές μονάδες (ECTS) είναι ζωτικής σημασίας για όλων των ειδών προγράμματα κινητικότητας Erasmus+ .

Για να διαβάσετε τον οδηγό χρήσης πιστωτικών μονάδων, ακολουθήστε τον σύνδεσμο:

https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/ects-users-guide_en.pdf

Εξερχόμενοι φοιτητές

Βασικά κριτήρια που πρέπει να πληρείτε για να συμμετέχετε στο πρόγραμμα Erasmus+ για προγράμματα σπουδές και πρακτικής άσκησης

 • Πλήρης φοίτηση σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Alexander College
 • Οι φοιτητές πρέπει να έχουν συμπληρώσει το πρώτο έτος σπουδών. Μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να κάνουν αίτηση υπό ειδικές περιστάσεις
 • Οι φοιτητές πρέπει να διαθέτουν ικανοποιητικό μητρώο προσέλευσης στα μαθήματα καθώς και ικανοποιητική μέση γενική βαθμολογία
 • Το ήθος των φοιτητών θα αξιολογηθεί μέσα από ανατροφοδότηση από τους καθηγητές τους.
 • Μέχρι την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, οι φοιτητές δεν πρέπει να έχουν οποιεσδήποτε εκκρεμότητες με το Alexander College π.χ δίδακτρα, εργασίες κλπ.

Πριν την κινητικότητα

Στάδιο 1: Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής και καταχωρήστε την εγκαίρως (ψηφιακά και δια χειρός). Κάθε φοιτητής μπορεί να επιλέξει μέχρι 3 Πανεπιστήμια κατατάσσοντας τα με σειρά προτίμησης, χωρίς αυτό να σημαίνει ωστόσο ότι θα σταλεί στο Πανεπιστήμιο που αποτελεί την πρώτη επιλογή του.

Στάδιο 2: Οι φοιτητές θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα από το Alexander College το οποίο θα επισημαίνει αν έχουν γίνει αποδεχτοί στο πρόγραμμα Erasmus+ και σε ποιο Πανεπιστήμιο θα είναι υποψήφιοι να σταλούν. Εάν ο φοιτητής συμφωνεί με την επιλογή αυτή, το Alexander College θα προχωρήσει προτείνοντας τον φοιτητή στο Πανεπιστήμιο αυτό. Αν ο φοιτητής επιθυμεί κάποιο άλλο Πανεπιστήμιο, αυτό μπορεί να γίνει μόνο εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις και κοινές διδακτικές περιοχές.

Στάδιο 3: Όταν τίθεται υποψηφιότητα για κάποιον φοιτητή, αυτός είναι υπεύθυνος για τα ακόλουθα:

 • Συμπλήρωση και αποστολή των απαραίτητων αποδεικτικών εγγράφων στο Πανεπιστήμιο Εισδοχής του, κάτι το οποίο πρέπει να γίνει εγκαίρως και τα έγγραφα να συμπληρωθούν με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές και τους κανόνες που υποδηλώνονται.
 • Η ολοκλήρωση του σταδίου αυτού αποτελεί εξ ολοκλήρου ευθύνη του φοιτητή.
 • Ο φοιτητής θα ενημερώσει τον Λειτουργό Erasmus+ σε περίπτωση που προκύψουν οποιαδήποτε θέματα

Στάδιο 4: Πριν από την αναχώρηση του ο φοιτητής πρέπει να καταχωρήσει στον Λειτουργό Erasmus+ τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Σάρωση ή γνήσιο αντίτυπο της Συμφωνίας Μάθησης που υπογράφηκε ανάμεσα στα δύο Πανεπιστήμια.
 • Αντίγραφο της Διάρκειας Φοίτησης και του Ακαδημαϊκού Ημερολογίου ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο από το Πανεπιστήμιο Εισδοχής με βάση το οποίο θα ορίζονται οι ακριβείς ημερομηνίες της κινητικότητας. Οι ημερομηνίες πρέπει να είναι οι ίδιες με αυτές που αναγράφονται στην Συμφωνία Μάθησης.
 • Αντίγραφο του λογαρισμού ΙΒΑΝ στον οποίο θα λάβει ο φοιτητής την χορηγία Erasmus+. Ο φοιτητής πρέπει να είναι αποκλειστικός δικαιούχος ή συνδικαιούχος.
 • Αντίγραφο Κάρτας Ευρωπαϊκής Ασφάλειας Υγείας.
 • Αντίγραφο της ακαδημαϊκής ταυτότητας (η ταυτότητα δεν πρέπει να λήγει κατά την περίοδο της κινητικότητας)
 • Αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Στάδιο 5: Ο φοιτητής απαιτείται να παρακαθίσει διαδικτυακά στην Εξέταση Γλώσσας όπως αναγράφεται στην Συμφωνία Μάθησης.

Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας

Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας, υπο ειδικές περιστάσεις, ο φοιτητής επιτρέπεται να κάνει αλλαγές στην Συμφωνία Μάθησης, όπως για παράδειγμα να αλλάξει ή να αντικαταστήσει μαθήματα. Για να κάνει τις αλλαγές, ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει τους πίνακες Α2 και Β3 της Συμφωνίας Μάθησης μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα (κάθε Πανεπιστήμιο ενδεχομένως να παρέχει διαφορετικό χρόνο) και να στείλει την νέα Συμφωνία Μάθησης και στα δύο Πανεπιστήμια.

Για να εγκριθούν οι αλλαγές, η νέα Συμφωνία Μάθησης πρέπει να υπογραφεί και από τα δύο Πανεπιστήμια.

Μετά την κινητικότητα

Στάδιο 1: Όταν ένας φοιτητής ολοκληρώσει το πρόγραμμα Erasmus+, οφείλει να καταθέσει στον Λειτουργό Erasmus+ του Alexander College τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Συμφωνία Μάθησης, υπογεγραμμένη και από τα δύο Πανεπιστήμια
 • Αναλυτική Βαθμολογία (Ο φοιτητής είναι υπεύθυνος να λάβει την Αναλυτική του Βαθμολογία πριν την αναχώρηση του).
 • Πιστοποιητικό Συμμετοχής

Στάδιο 2: Ο φοιτητής συμπληρώνει την Φόρμα Αξιολόγησης που θα λάβει από το Alexander College.

Στάδιο 3: Ο φοιτητής οφείλει να επαναλάβει την διαδικτυακή Εξέταση Γλώσσας.

Στάδιο 4: Ο φοιτητής λαμβάνει πιστοποιητικό από το Alexander College, στο οποίο αναγράφονται τα μαθήματα που αναγνωρίζονται και οι πιστωτικές μονάδες που έλαβε κατά την κινητικότητα.

Πώς να ενταχθείτε στο πρόγραμμα Erasmus+ για πρακτική άσκηση

Το πρόγραμμα Κινητικότητας Erasmus+ για σκοπούς πρακτικής άσκησης, είναι το πρόγραμμα προώθησης φοιτητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο παρέχει στους φοιτητές την ευκαιρία να διευρύνουν το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους βιογραφικό, δουλεύοντας στο εξωτερικό σε οποιαδήποτε δημόσια εταιρεία ή σε οποιαδήποτε ιδιωτική εμπορική επιχείρηση με έδρα σε χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Εrasmus+.

 • Η διάρκεια πρακτικής άσκησης είναι από 2 έως 12 μήνες και όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν. Μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται επίσης να συμμετέχουν έως και ένα χρόνο μετά από την αποφοίτηση τους, δεδομένου ότι έχουν καταχωρήσει την αίτηση τους πριν αποφοιτήσουν.
 • Οι φοιτητές θα ενημερωθούν μέσω ανοιχτής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Alexander College, και θα λάβουν ένα email από τον Λειτουργό Erasmus+. Στις ανακοινώσεις θα περιλαμβάνονται προθεσμίες για την εκδήλωση ενδιαφέροντος.
 • Είναι ευθύνη των φοιτητών να βρουν οι ίδιοι τα προγράμματα πρακτικής άσκησης.
 • Φοιτητές οι οποίοι θα εγκριθούν για πρακτική άσκηση, οφείλουν να βρουν εργοδότηση μέχρι και την ημερομηνία που θα συμφωνηθεί με το Alexander College. Εάν αυτό δεν γίνει στα πλαίσια της προθεσμίας που θα τους δοθεί, χάνουν την θέση τους η οποία θα δοθεί σε άλλο φοιτητή.

Οι φοιτητές μπορούν να αναζητήσουν εργοδότηση για σκοπούς πρακτικής άσκησης στους ακόλουθους συνδέσμους

Εισερχόμενοι Φοιτητές

Βεβαιωθείτε ότι το Πανεπιστήμιο σας έχει διμερή συμφωνία με το Alexander College στο πεδίο σπουδών σας.

Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι σε περίπτωση που επιλεγείτε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα Κινητικότητας Erasmus+, θα πρέπει να πληρώσετε τα δίδακτρα του Πανεπιστημίου σας.

Πριν την κινητικότητα

Στάδιο 1: Ακολουθήστε τις οδηγίες του Πανεπιστημίου σας προκειμένου να δηλώσετε ενδιαφέρον συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+, και για να καθορίσετε την επιθυμία σας να φοιτήσετε στο Alexander College (Λάρνακα, Κύπρος).

Στάδιο 2: Το Πανεπιστήμιο σας θα σας ενημερώσει αν έχετε εγκριθεί να συμμετέχετε στο πρόγραμμα Erasmus+ στο Alexander College. Αφού γίνει αυτό μπορούμε να ξεκινήσουμε την διαδικασία αίτησης.

Στάδιο 3: Οι υποψήφιοι φοιτητές, έχουν την ευθύνη για τα ακόλουθα βήματα:

 • Συμπληρώνετε και αποστέλλετε στο Alexander College τα απαραίτητα αποδειχτικά έγγραφα. Αυτό θα πρέπει να γίνει έγκαιρα, και τα έγγραφα πρέπει να συμπληρωθούν με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές και τους κανόνες που υποδηλώνονται.
 • Η ολοκλήρωση του σταδίου αυτού αποτελεί εξ ολοκλήρου ευθύνη του φοιτητή.

Στάδιο 4: Πριν την άφιξη τους, οι φοιτητές πρέπει να καταχωρήσουν στον Λειτουργό Erasmus+ του Alexander College τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Σάρωση ή γνήσιο αντίτυπο της Συμφωνίας Μάθησης που υπογράφηκε ανάμεσα στα δύο Πανεπιστήμια.
 • Αντίγραφο της Διάρκειας Φοίτησης και του Ακαδημαϊκού Ημερολογίου. Οι ημερομηνίες πρέπει να είναι οι ίδιες με αυτές που αναγράφονται στην Συμφωνία Μάθησης.
 • Αντίγραφο Κάρτας Ευρωπαϊκής Ασφάλειας Υγείας.
 • Αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • 2 φωτογραφίες διαβατηρίου

Στάδιο 5: Ο φοιτητής απαιτείται να παρακαθίσει διαδικτυακά στην Εξέταση Γλώσσας όπως αναγράφεται στην Συμφωνία Μάθησης.

Τα έγγραφα που αναφέρονται πιο πάνω, πρέπει να σταλούν μέσω ταχυδρομείου πριν την λήξη της προθεσμίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Alexander College

Άρτας 2, Ταχυδρομική Θυρίδα 45081

Αραδίππου, 7110, Λάρνακα,

Κύπρος

Μπορείτε επίσης να αποστείλετε σαρωμένα αντίγραφα των εγγράφων στο erasmus@alexander.ac.cy. 

Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας

Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας, υπο ειδικές περιστάσεις, ο φοιτητής επιτρέπεται να κάνει αλλαγές στην Συμφωνία Μάθησης, όπως για παράδειγμα να αλλάξει ή να αντικαταστήσει μαθήματα. Για να κάνει τις αλλαγές, ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει τους πίνακες Α2 και Β3 της Συμφωνίας Μάθησης μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα (κάθε Πανεπιστήμιο ενδεχομένως να παρέχει διαφορετικό χρόνο) και να στείλει την νέα Συμφωνία Μάθησης και στα δύο Πανεπιστήμια.

Για να εγκριθούν οι αλλαγές, η νέα Συμφωνία Μάθησης πρέπει να υπογραφεί και από τα δύο Πανεπιστήμια.

Πριν την Αναχώρηση

Στάδιο 1: Ο φοιτητής πρέπει να υποβάλει την φόρμα έγκρισης.

Στάδιο 2: Ο φοιτητής θα λάβει Αναλυτική Βαθμολογία και Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Alexander College.

Μετά την κινητικότητα

Στείλτε μας φωτογραφίες και γράψτε μερικές γραμμές για την εμπειρία σας στο Alexander College και στην Κύπρο.

Στέγαση

Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι εναπόκειται σε εσάς να βρείτε χώρο στέγασης. Το Alexander College δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε κρατήσεις, συνθήκες στέγασης ή για συμβόλαια που υπογράφονται ανάμεσα στους φοιτητές και τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Κινητικότητα Μελών Προσωπικού

Μέσω των διμερών συμφωνιών που συνάπτει, το Alexander College προσφέρει και την δυνατότητα κινητικότητας μελών του προσωπικού στο πρόγραμμα Erasmus+ για σκοπούς διδασκαλίας ή εκπαίδευσης. Η κινητικότητα μπορεί να έχει διάρκεια από δύο μέρες έως και δύο μήνες (με την περίοδο διάρκειας του ταξιδιού να μην συνυπολογίζεται).

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Erasmus+, εάν ένα μέλος του προσωπικού συμμετέχει στο πρόγραμμα κινητικότητας για σκοπούς διδασκαλίας, οφείλει να διδάσκει για τουλάχιστον 4 ώρες ανά εβδομάδα.

Οφέλη κινητικότητας προσωπικού

 • Αυξημένες ικανότητες που σχετίζονται με επαγγελματικές σπουδές
 • Το προσωπικό αποκτά βαθύτερη κατανόηση των πρακτικών, πολιτικών και συστημάτων στην εκπαίδευση
 • Βαθύτερη κατανόηση της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στην επίσημη και ανεπίσημη εκπαίδευση, στην πρακτική άσκηση και την αγορά εργασίας.
 • Εκμάθηση νέων πρακτικών που οδηγούν σε βελτίωση της ποιότητας της δουλειάς τους.
 • Αύξηση κινήτρων και ικανοποίησης στην καθημερινή τους εργασία.
 • Αύξηση διασυνδέσεων και ευκαιριών για ερευνητικές συνεργασίες.

Εξερχόμενο Προσωπικό

Το προσωπικό θα ενημερωθεί από τον Λειτουργό Erasmus+ σχετικά με τις προθεσμίες για υποβολή αιτήσεων. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την επιτροπή Erasmus+ και προτεραιότητα θα δοθεί σε μέλη του προσωπικού τα οποία δεν έχουν συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ κατά τα προηγούμενα έτη.

Εισερχόμενο Προσωπικό

Η κινητικότητα μπορεί να λάβει χώρα ολόχρονα, ωστόσο, για σκοπούς καλύτερης οργάνωσης και προγραμματισμού, το υποψήφιο εισερχόμενο προσωπικό προτρέπεται να ειδοποιήσει τον Λειτουργό Erasmus+ του Alexander College τουλάχιστον 2 μήνες πριν.

**Παρακαλώ σημειώστε ότι για να γίνει εφικτή η κινητικότητα προσωπικού, πρέπει να υπάρχει διμερής συμφωνία ανάμεσα στο Alexander College και το Πανεπιστήμιο που θα στείλει ή θα παραλάβει προσωπικό.

Πίνακας Χρηματοδότησης

**Παρακαλώ λάβετε υπόψη σας ότι η χρηματοδότηση Erasmus+ είναι υποστηρικτική χρηματοδότηση την οποία ενδεχομένως να λάβετε ως συνεισφορά στα έξοδα σας κατά τη διάρκεια της περιόδου κινητικότητας, αναλόγως της απόστασης του ταξιδιού σας και της χώρα προορισμού.

Ταξιδιωτικά έξοδα για Προσωπικό και Φοιτητές

Απόσταση σε ΧιλιόμετραΔιαθέσιμη Χρηματοδότηση ανά συμμετοχή σε ευρώ
100 – 499180
500 – 1999275
2000 – 2999360
3000 – 3999530
4000 – 7999820
8000 +1500

Διαθέσιμη χρηματοδότηση σε φοιτητές που έχουν εγκριθεί να συμμετέχουν στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+

ΑπόΠροςΜηνιαία Χρηματοδότηση σε Ευρώ
ΚύπροςΟμάδα 1: Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λίχνενσταϊν, Νορβηγία770
Ομάδα 2: Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία720
Ομάδα 3: Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Τουρκία670

Διαθέσιμη χρηματοδότηση σε προσωπικό που έχει εγκριθεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ για Διδασκαλία / Εκπαίδευση

Χώρα ΕισδοχήςΠοσό (ημερήσιο, σε ευρώ)
Νορβηγία, Δανία, Λουξεμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισλανδία, Σουηδία, Ιρλανδία, Φινλανδία, Λίχνενσταϊν.180
Ολλανδία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Ελλάδα, Μάλτα, Πορτογαλία.160
Σλοβενία, Εσθονία, Λετονία, Κροατία, Σλοβακία, Τσεχία, Λιθουανία, Τουρκία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας140

Υποστηρικτικά Έγγραφα

 • Εδώ μπορείτε να βρείτε την Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές / Πρακτική Άσκηση

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/learning-agreement_en

 • Εδώ μπορείτε να βρείτε την Συμφωνία Κινητικότητας για Διδασκαλία / Εκπαίδευση

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/mobility-agreement_en

 • Εδώ μπορείτε να βρείτε το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Alexander College

https://alexander.ac.cy/about-us/academic-calendar/

Τηλέφωνα

Αυτή την στιγμή δεν υπάρχουν διαθέσιμα τηλέφωνα.