Αίτηση για παραχώρηση υποτροφίας σε Κύπριους Φοιτητές

Το Alexander College ενημερώνει για την παροχή των μηχανισμών στήριξης που προσφέρει προς τη φοιτητική κοινότητα.

Ακαδημαϊκές υποτροφίες για νέους φοιτητές

Το Alexander College ανακοινώνει ότι παρέχει αριθμό υποτροφιών για την ακαδημαϊκή χρονιά 2020 – 21. Οι υποτροφίες ισχύουν για όλους τους πτυχιακούς κλάδους σπουδών που παρέχονται στο Alexander College Λάρνακας και Πάφου. Οι υποψήφιοι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος για διεκδίκηση υποτροφίας, στον κλάδο που επιθυμούν να εγγραφούν. Η ακαδημαϊκή επιτροπή εξετάζει όλες τις αιτήσεις και λαμβάνει αποφάσεις σύμφωνα με τον τύπου υποτροφίας για την οποία υποβλήθηκε η αίτηση. Ο λήπτης υποτροφίας, μπορεί να τη διατηρήσει για όλα τα έτη σπουδών, εφόσον διατηρήσει κατά τη φοίτησή του στο ακαδημαϊκό ίδρυμα, τελική βαθμολογία που ξεπερνά το 50%, σε κάθε έτος.

Υποτροφίες που προσφέρονται:

  • «Αριστεύσαντες» / Προσκόμιση Απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης
  • «Διακριθέντες σε εξωσχολικές δραστηριότητες» / Προσκόμιση σχετικών πιστοποιητικών
  • «Διακριθέντες σε αθλητικές δραστηριότητες» / Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
  • «Κοινωνικο – οικονομικά κριτήρια οικογένειας» / Προσκόμιση απαραίτητων πιστοποιητικών που θα ζητηθούν από το ακαδημαϊκό ίδρυμα
  • «Πολύτεκνες οικογένειες» / Προσκόμιση ταυτότητας πολύτεκνης οικογένειας
  • «Εταιρικές Υποτροφίες» / Σύναψη συμφωνίας με εταιρείες
  • «Ταυτόχρονη φοίτηση αδελφιών» / Προσκόμιση απαραίτητων πιστοποιητικών
  • «Οικογένεια Alexander College» / Προσκόμιση απαραίτητων πιστοποιητικών

Κρατικές Επιχορηγήσεις: Φοιτητική Χορηγία / Φοιτητικό Πακέτο

Όλοι οι πτυχιακοί και μεταπτυχιακοί κλάδοι του Alexander College λαμβάνουν κρατικές επιχορηγήσεις, εφόσον είναι αναγνωρισμένοι. Οι κρατικές επιχορηγήσεις δίνονται σύμφωνα με τα κριτήρια που ανακοινώνει το Υπουργείο Οικονομικών. Λήπτες είναι όσοι φοιτητές είναι Κύπριοι ή πολίτες χώρας μέλους της ΕΕ και διαμένουν μαζί με την οικογένειά τους (τουλάχιστον για 5 χρόνια) στις περιοχές της νόμιμης Κυπριακής Δημοκρατίας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λήπτες κρατικής επιχορήγησης θα βρείτε ακολουθώντας τον σύνδεσμο http://www.moec.gov.cy/ypiresia_foititikis_merimnas/

Υποτροφίες σε απόφοιτους Alexander College – Alumni

Έως 20% υποτροφία του συνολικού ποσού των διδάκτρων σε όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα, μπορεί να διεκδικήσει απόφοιτος πτυχιακού κλάδου Alexander College, με την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος μεταπτυχιακός φοιτητής θα περάσει επιτυχώς συνέντευξη από τον υπεύθυνο του προγράμματος ή/και τον Ακαδημαϊκό Διευθυντή.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 24532373

  • Υποτροφίες, Έλένη Γεωργίου
  • Εγγραφές, Πιερίνα Ρόχας