Το κύριο καθήκον είναι η εξυπηρέτηση των φοιτητών καθώς και η σωστή καθοδήγηση και προσαρμογή, κυρίως κατά την ένταξη τους στο πρώτο έτος των σπουδών τους διευκολύνοντας τους έτσι μέσα από τα διάφορα τμήματα του κολλεγίου.

Επιπλέον η συνεχής επικοινωνία και επαφή με τους υπευθύνους καθηγητές των κλάδων παίζει καθοριστικό ρόλο ούτως ώστε να αντιμετωπίζονται τυχόν προβλήματα από την αρχή του κάθε τετράμηνου και να δίνονται οι καλύτερες πιθανές λύσεις.

Στόχος  είναι η ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των φοιτητών και η επαφή ανάμεσα στο Διοικητικό και Ακαδημαϊκό Προσωπικό, καθώς επίσης η δημιουργία ενός κλίματος συνεργασίας ανάμεσα στους φοιτητές σχετικά με θέματα μάθησης. Επίσης συνεργασία των φοιτητών όσο αφορά την οργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων κοινωνικού περιεχομένου και μέσα από αυτές να προωθείται και να προβάλλεται και η φοιτητική κοινότητα του Alexander College.

Απώτερος στόχος τουAlexander College και του γραφείου φοιτητικής μέριμνας είναι η συνεχής ενημέρωση των αποφοίτων για τις θέσεις εργασίας που προκύπτουν στον επαγγελματικό τομέα και κατ’ επέκταση η προώθηση αυτών των πληροφοριών στους αποφοίτους. Το Alexander College με την μακρόχρονη πορεία του στο χώρο της εκπαίδευσης και έχοντας καταξιωθεί και στον επαγγελματικό χώρο προσφέρει επαγγελματική αποκατάσταση σε μεγάλο ποσοστό των αποφοίτων του  διατηρώντας άριστες σχέσεις με εταιρείες στων χώρο.

Επίσης υπάρχει μια σειρά από πρακτικές διαδικασίες και κανονισμούς που πρέπει να γνωρίζει ο υπεύθυνος του τμήματος αυτού ούτως ώστε με την σειρά του να ενημερώνει και να βοηθά τους φοιτητές  σε πρακτικά θέματα όπως  π.χ να αιτηθεί για διάφορες χορηγίες/υποτροφίες.