Η αποστολή μας και η ιστορία μας

Το Alexander College έχει μία μακροχρόνια ιστορία εκπαιδευτικής αριστείας, κάτι το οποίο οφείλεται σε ένα μεγάλο μέρος, στις διασυνδέσεις και συνεργασίες του ιδρύματος μας με αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου.

Κατά την ίδρυση του, το 1991, το Alexander College αποτελούσε ένα Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στη Λάρνακα, κύριος στόχος του οποίου ήταν να προσφέρει επαγγελματική κατάρτιση σε φοιτητές που επιθυμούσαν να εργοδοτηθούν στον χώρο του σχεδιασμού και της βιομηχανίας εκτυπώσεων.

Η πρώτη ομάδα φοιτητών που αποφοίτησαν από το Ίδρυμα μας, απέκτησαν ανεξαιρέτως Ανώτερα Διπλώματα από τον Φορέα Πιστοποίησης ΒΤΕC – μία συνεργασία η οποία συνεχίστηκε με μεγάλη επιτυχία για αρκετά χρόνια. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’90, το νησί βίωσε ταχεία ανάπτυξη στην τεχνολογία, στο εξωτερικό εμπόριο και στην απασχολησιμότητα, ενώ υπήρξαν παράλληλα και διάφορες κοινωνικές και πολιτικές ανακατατάξεις. Μαζί με όλες αυτές τις αλλαγές, αναπτύχθηκε και επεκτάθηκε και το Alexander College. Επίκεντρο της προσοχής μας ήταν να εισάγουμε Προπτυχιακά και στη συνέχεια, και Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών από Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου, μειώνοντας έτσι την ανάγκη για μετακίνηση των φοιτητών από την Κύπρο στο Ηνωμένο Βασίλειο για την απόκτηση βρετανικού τίτλου σπουδών.

Μέχρι το έτος 2001, εγκαθιδρύθηκαν συνεταιρισμοί με διάφορα Βρετανικά Πανεπιστήμια και έκτοτε, έχουν εισαχθεί πολλά νέα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά προγράμματα συμπεριλαμβανομένου της Νομικής, του Design και προγράμματα που αφορούν τον κόσμο των Επιχειρήσεων. Λίγο μετά, το Alexander College επεκτάθηκε και σε δεύτερη τοποθεσία στην πόλη της Πάφου, επιτρέποντας και σε φοιτητές στην άλλη άκρη του νησιού να έχουν πρόσβαση στα προγράμματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Νομικής και Λογιστικής.

Με την πάροδο του χρόνου, έχουμε δει τους φοιτητές μας να εξελίσσονται σε καλλιτέχνες, σχεδιαστές, φωτογράφους και επαγγελματίες στον χώρο των επιχειρήσεων και της νομικής, έχοντας κατακτήσει εξειδικευμένες δεξιότητες, πολύτιμες για τους εργοδότες και συνάμα εξαιρετικά χρήσιμες για σκοπούς αυτοεργοδότησης. Οι φοιτητές μας έχουν κερδίσει υψηλού κύρους βραβεία, έχουν επιδείξει έργα τους σε σημαντικές τοπικές και διεθνείς γκαλερί και έχουν εκδώσει τη δουλειά τους σε διάφορα ακαδημαϊκά περιοδικά.

Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να παρέχουμε ευκαιρίες εκπαίδευσης μέσα σε ένα περιβάλλον μάθησης το οποίο στηρίζει τις προσωπικές και εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών μας, διατηρώντας άριστα πρότυπα και υψηλά επίπεδα απασχολησιμότητας μετά το τέλος των σπουδών τους.