Η αποστολή του Ιδρύματος μας

Η φιλοσοφία μας είναι να παρέχουμε δια βίου εκπαίδευση, εφοδιάζοντας τους φοιτητές μας με όλα τα απαραίτητα ακαδημαϊκά εργαλεία και δεξιότητες, προκειμένου να προωθήσουμε την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και μετά το πέρας των σπουδών τους.

Μέσα σε ένα ενιαίο, πολυπολιτισμικό και συνεργατικό μαθησιακό περιβάλλον στις εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσεις μας, το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του Κολλεγίου μέσα από την εμπειρία και την κατάρτιση του, προσφέρει στήριξη στις προσωπικές και ακαδημαϊκές σας ανάγκες.

Στόχος μας είναι να παρέχουμε στους φοιτητές μας ένα εύρος δυναμικών γενικών και ειδικών δεξιοτήτων μέσα από τα υψηλά πρότυπα διδασκαλίας που θέτουμε και μέσα από τις συνεργασίες μας με εθνικά και διεθνή Πανεπιστήμια και Πανεπιστήμια και Επαγγελματικούς Οργανισμούς.

Το όραμα μας

Να συνεχίσουμε να ενισχύουμε και να εμπλουτίζουμε τη μαθησιακή εμπειρία των φοιτητών μας και την παροχή πολύτιμων ικανοτήτων.

Να στηρίξουμε ένα μαθητοκεντρικό περιβάλλον το οποίο εξυπηρετεί πολλές διαφορετικές μαθησιακές προτεραιότητες και επενδύει στα επιτεύγματα.

Να επενδύσουμε πάνω στον ενεργό ρόλο που διαδραματίζουμε στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Λάρνακας και Αμμοχώστου, να ενισχύσουμε την κοινωνική μας εμπλοκή και να διασφαλίσουμε την απασχολησιμότητα των φοιτητών μας.

Αξίες

Φιλοδοξία να συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε ισχυρές διεθνείς συνεργασίας και δίχτυα νέας γνώσης, ενισχύοντας την διδασκαλία, την μάθηση και την ερευνητική κατάρτιση.

Ενότητα στην επένδυση σε διαφορετικά και δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης.

Στήριξη στην παροχή υπηρεσιών και εμπειριών που θα προετοιμάσουν τους φοιτητές για το μέλλον.

Αφοσίωση  στην προαγωγή της ατομικής επιτυχίας του κάθε φοιτητή μας μέσα σε μία κοινότητα, καθώς και της συνεχούς τους ανάπτυξης και εξέλιξης σε υπεύθυνους, ακέραιους και ενημερωμένους πολίτες του κόσμου.