Το Επιχειρείν Δράση – ΚΕΑ associate member Business Angels Europe και το Αlexander College/University of the West of England δημιουργεί την καινοτόμο ακαδημία Άλφα Εργασία που έχει ως αποστολή και στόχο την καθιέρωση της «έξυπνης» βραχείας εκπαίδευσης και κατάρτισης για άμβλυνση του τεράστιου προβλήματος της υποαπασχόλησης μέσα από την αυτοαπασχόληση (καινοτομία-νεανική και γυναικεία επιχειρηματικότητα) και την εξειδίκευση των ανέργων σε νέους επαγγελματικούς τομείς που έχει άμεση ανάγκη η αγορά εργασίας εγκαινιάζοντας το σχέδιο ΑΡΙΣΤΑΙΟΣ.

Η καινοτόμος Ακαδημία “Άλφα Εργασία” έρχεται να καλύψει ένα κενό όσον αφορά στην πρακτική στήριξη και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από τη στοχευμένη εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και κατ’ επέκταση την απασχόληση.

Οι εγγραφές για την Ακαδημία άρχισαν και συνεχίζονται. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://businessact.com.cy.

Aκολουθεί η δημοσίευση της Ακαδημίας στην Εφημερίδα Φιλελεύθερος της Κυριακής 26 Απριλίου 2015.