Η ανεξάρτητη Επιτροπή Αξιολόγησης του Πλαισίου Ερευνητικής Αριστείας στο Ηνωμένο Βασίλειο (REF 2021), η οποία αξιολόγησε την ποιότητα της έρευνας για τα τελευταία επτά χρόνια για όλα τα Βρετανικά Πανεπιστήμια, διαπίστωσε ότι το Πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church (CCCU) έχει υπερδιπλασιάσει το ποσοστό κορυφαίας παγκοσμίως έρευνας που αξιολογείται με 4* και τετραπλασίασε το ποσοστό του διεθνούς κορυφαίου αντικτύπου παγκοσμίως 4*από το 2014.
*Το REF, παρέχει μια αξιόπιστη και διεξοδική αξιολόγηση της ποιότητας της έρευνας στα πανεπιστήμια σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους, παρέχοντας λογοδοσία για τις δημόσιες επενδύσεις στην έρευνα και καταδεικνύοντας τα οφέλη αυτής της επένδυσης. Περισσότερα στον σύνδεσμο
https://www.canterbury.ac.uk/research/ref