Υπογράφηκε σήμερα 28 Απριλίου 2022, Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Alexander College και του Κυπριακού Ινστιτούτου για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία CMMI). Από μέρους του Alexander College την συμφωνία υπέγραψε ο διευθυντής κ. Άντης Λόππας στην παρουσία πολυμελούς αντιπροσωπίας  του ακαδημαϊκού Ιδρύματος και από μέρους του CMMI ο εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου κ. Ζαχαρίας Σιόκουρος.

Το Μνημόνιο επικεντρώνεται στην Έρευνα και στην Καινοτομία σε τομείς της θάλασσας και της ναυτιλίας, της ρομποτικής και ψηφιοποίησης, των δεδομένων και της ασφάλειας πληροφορικών συστημάτων, αλλά και ανάμεσα στα άλλα στον σχεδιασμό καινοτόμων εφαρμογών διάδοσης της γνώσης, προώθησης της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κουλτούρας. Η διμερής ομάδα εργασίας που έχει εγκριθεί θα προετοιμάσει ένα μελλοντικό σχέδιο δράσης.

Το Alexander College στηρίζει και συμμετέχει στο όραμα ανάπτυξης με επίκεντρο την έρευνα και με κοινωνικά επωφελή επίδραση που ειδικά για τη νεολαία μπορεί να αποτελέσει δημιουργικό και επαγγελματικό σημείο αναφοράς. Tο CMMIέχει θέσει τις βάσεις για μια τέτοιους είδους ανάπτυξη.