Ολοκληρώθηκε στις 19 Μαρτίου 2021 το πιστοποιημένο από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, Σεμινάριο του Alexander College στην θεματική «Το Σύγχρονο Νομικό Πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων». Το Διαδικτυακό Σεμινάριο παρείχε γνώσεις και δεξιότητες στους συμμετέχοντες για τον ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων στον οποίο η ζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνει στα €2 τρις ετήσια και απαιτεί εξειδικευμένο επαγγελματισμό από πλευράς νομικών και διαχειριστών συμβάσεων. Το σύνολο των συμμετεχόντων αξιολόγησε την ποιότητα του Σεμιναρίου -σε ανώνυμο ερωτηματολόγιο- από Καλή ως Άριστη, ενώ το 91% θα σύστηνε το «Σεμινάριο σε συναδέλφους ή φίλους για παρακολούθηση».