Οι κλάδοι Φωτογραφίας και Μόδας του University of the West of England, στα πλαίσια μαθήματος, πραγματοποίησαν φωτογράφηση με θέμα “Celebrities”. Υπεύθυνος styling ήταν ο υπεύθυνος καθηγητής του κλάδου Μόδας Παντελής Παντελή. 

Απολαύστε backstage υλικό και αναμείνατε για την παρουσίαση ολόκληρου του project.