Η έρευνα μας σε συντομία…

Οι πλείστοι διδάσκοντες στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου παρά την ταχύτητα εξάπλωσης της πανδημίας, επιμορφώθηκαν και κατάφεραν να διδάξουν εξ’ αποστάσεως. Μετέτρεψαν τις στεγνές διαλέξεις, σε συζητήσεις, σε μελέτη περιπτώσεων, σε εργασίες.

Το τίμημα της απότομης και υποχρεωτικής αλλαγής διδασκαλίας όμως, μπορεί να το πληρώνουν οι αυριανοί επαγγελματίες, οι σημερινοί φοιτητές.

Περίπου ένα στους τρεις φοιτητές μπορεί να μην κατάφεραν να αφομοιώσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος τους, κατά τη διάρκεια των αυστηρών περιορισμών COVID-19.

Νέες μέθοδοι διδασκαλίας πρέπει να ενισχυθούν και διαδοθούν ώστε να συνάδουν με το πιο σύνθετο περιβάλλον που απαιτεί ενεργό μάθηση και συμμετοχή των φοιτητών. Η μέθοδος της ανεστραμμένης τάξης (flipped classroom/learning) και η μέθοδος διδασκαλίας ομότιμων μπορούν να βελτιώσουν τον φοιτητή θέτοντας τον στο επίκεντρο των προσδοκώμενων δεξιοτήτων.

Project: Studying challenges to teaching strategies in an COVID-19 environment

COVID-19-induced restrictions on traditional classroom-based contact have posed significant challenges to academic teaching and students as well as to the management of HEIs. The new setting and extraordinary government directives culminated into threats to the quality of teaching, therefore it is important to study adaptation strategies in teaching and valuable lessons learned in an era when learning was substantially converted to online teaching.  The main aim of this exploration study has been to identify how teaching staff adjusted teaching strategies during 2020 and what their expectations were with regards to their students’ intended learning outcomes, taking into account that learning outcomes are also related to student satisfaction.