Βασικές Πληροφορίες

Τίτλος ΠρογράμματοςΠτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικά
ΠτυχίοCanterbury Christ Church University
Αξιολόγηση/ ΠιστοποίησηΦορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε)
ΕπίπεδοΠτυχίο (Bachelor’s)
ΦόιτησηΠλήρης Φοίτηση
Πιστωτικές Μονάδες (ΕCTS)240
Διάρκεια φοίτησης4 χρόνια
Κριτήρια ΕισδοχήςΒλ. ‘Κριτήρια Εισδοχής’ πιο κάτω
ΕγκαταστάσειςAlexander College Λάρνακα και Πάφος
Γλώσσα ΔιδασκαλίαςΑγγλικά
Δίδακτρα€6950 / το χρόνο
Κρατική ΧορηγίαΜέχρι €3417 ανά έτος
Ημερομηνία ΈναρξηςΣεπτέμβριος

Βασικές Πληροφορίες

Τίτλος ΠρογράμματοςΠτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικά
ΠτυχίοCanterbury Christ Church University
Αξιολόγηση/ ΠιστοποίησηΦορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε)
ΕπίπεδοΠτυχίο (Bachelor’s)
ΦόιτησηΠλήρης Φοίτηση
Πιστωτικές Μονάδες (ΕCTS)240
Διάρκεια φοίτησης4 χρόνια
Κριτήρια ΕισδοχήςΒλ. ‘Κριτήρια Εισδοχής’ πιο κάτω
ΕγκαταστάσειςAlexander College Λάρνακα και Πάφος
Γλώσσα ΔιδασκαλίαςΑγγλικά
Δίδακτρα€6950 / το χρόνο
Κρατική ΧορηγίαΜέχρι €3417 ανά έτος
Ημερομηνία ΈναρξηςΣεπτέμβριος

Εισαγωγή

Συνδυάζοντας τη θεωρία και την πρακτική στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και τα Χρηματοοικονομικά, το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να απευθύνεται στις σύγχρονες ανάγκες της βιομηχανίας. Οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με ένα εύρος δραστηριοτήτων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αλλά και στον τομέα του εθελοντισμού (μη-κερδοσκοπικών οργανισμών), σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Παρουσιάζονται οι στόχοι των επιχειρήσεων και οι στρατηγικές προς επίτευξή τους σε κάθε αλληλοεξαρτώμενο τομέα λειτουργίας, ενώ παράλληλα δημιουργούνται σχετικά πλάνα με σκοπό την διασφάλιση της βιωσιμότητας και την ενθάρρυνση της ανάπτυξης τους. Το πρόγραμμα οξύνει τις δεξιότητες και γνώσεις των θεμάτων με τα οποία καταπιάνεται, χρησιμοποιώντας την απαραίτητη μεθοδολογία με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις του επιχειρηματικού κόσμου.

Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων (βλ. Μαθήματα Προγράμματος). Σκοπός είναι να μπορέσουν οι φοιτητές να έρθουν σε επαφή με το πλαίσιο, τις έννοιες και τις τεχνικές που σχετίζονται με διάφορες επιχειρηματικές πρακτικές, προβλήματα, καταστάσεις και επαγγελματικούς τομείς.

Το πρόγραμμα παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια για εργοδότηση στο χώρο της Διοίκησης και των Χρηματοοικονομικών γενικά, ενώ παράλληλα τους εξοπλίζει με τις δεξιότητες που χρειάζονται για να συνεχίσουν τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές τους σπουδές. Οι φοιτητές οικοδομούν, επίσης, σημαντικά θεμέλια στις μεθόδους και τις εφαρμογές που αφορούν τις τεχνικές αξιολόγησης στον τομέα των χρηματοοικονομικών.

Περιεχόμενο Προγράμματος

Το 1ο έτος εισάγει τους φοιτητές σε θεωρίες και πρακτικές στο χώρο των Επιχειρήσεων, με επίκεντρο τα Χρηματοοικονομικά, το Μάρκετινγκ, την Οργανωσιακή Συμπεριφορά και την Πληροφορική.

Στο 2ο έτος οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τη Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά, το Εταιρικό και Επιχειρηματικό Δίκαιο, την Καταναλωτική Συμπεριφορά και κυρίως με το περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τις διαδικτυακές επιχειρήσεις.

Κατά το 3ο έτος, έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη της γνώσης και των δεξιοτήτων στους τομείς των Διαδικτυακών Επιχειρήσεων, του Μάρκετινγκ, της Φορολογίας και των Χρηματοοικονομικών Αναφορών, της Διαχείρισης Έργων, της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, της Περιβαλλοντικής Διοίκησης, της Λήψης Χρηματοοικονομικών Αποφάσεων και της Διοίκησης Μικρών Επιχειρήσεων.

Σκοπός του 4ου έτους είναι να παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις στις Ερευνητικές Μεθόδους, στην Επιχειρηματική Ηθική και στη Διοίκηση Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών. Οι φοιτητές εμβαθύνουν παράλληλα στον Στρατηγικό Σχεδιασμό, στη Διαχείριση της Ποιότητας και στον Λογιστικό Έλεγχο. Αποκτούν, επίσης, τις δεξιότητες για την επιτυχή ολοκλήρωση της Ερευνητικής τους Εργασίας. Καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος, αναπτύσσεται η κριτική αντίληψη και κριτική σκέψη.

Στόχοι του Προγράμματος

  • Να προσφέρει ένα πλαίσιο σπουδών μέσα στο οποίο θα μπορέσουν οι φοιτητές να αναπτύξουν τις γνώσεις τους και την κατανόησή τους και να αποκτήσουν μέσω της έκθεσης τους στην θεωρία και τις πρακτικές της διοίκησης επιχειρήσεων, δεξιότητες τις οποίες θα μπορούν στη συνέχεια να μεταφέρουν στο εργασιακό τους περιβάλλον.
  • Να αναπτύξουν δεξιότητες αυτόνομης μάθησης και να αποκτήσουν τα απαραίτητα προσόντα για σκοπούς εργοδότησης.
  • Να παρέχει στους φοιτητές γνώσεις και κατανόηση στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και στα Χρηματοοικονομικά, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο καθώς και τα θεμέλια στις μεθόδους και τις εφαρμογές που αφορούν τις τεχνικές αξιολόγησης στον τομέα των χρηματοοικονομικών.
  • Να εφοδιάσει με δεξιότητες που χρειάζονται για να συνεχίσουν τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές τους σπουδές.
  • Να προετοιμάσει για μια καριέρα στο γενικότερο πεδίο των Επιχειρήσεων και των Χρηματοοικονομικών.
  • Να βοηθήσει τους μελλοντικούς απόφοιτους να προσαρμοστούν στις προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διδασκαλία

Για τους σκοπούς διδασκαλίας χρησιμοποιούνται ποικίλες τεχνικές. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται οι παραδοσιακές διαλέξεις καθώς και οι μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις, όπως η εργασία σε ομάδες, οι παρουσιάσεις, η έρευνα, η επίσκεψη σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και οι εργασίες. Το να θέτουν οι ίδιοι κίνητρα στον εαυτό τους, είναι κάτι που ενθαρρύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων παροτρύνει τους φοιτητές να ασχολούνται με την έρευνα σε όλα τα επίπεδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, παρέχοντας τους τις ευκαιρίες μέσω του περιβάλλοντος μάθησης που προωθείται και μέσω των σύγχρονων εγκαταστάσεων και του εύρους των πηγών που διατίθενται στη βιβλιοθήκη του ακαδημαϊκού ιδρύματος.

Αξιολόγηση

Σκοπός της αξιολόγησης είναι να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία να αποδείξουν ότι έχουν αποκτήσει το κατάλληλο επίπεδο γνώσεων για να μπορέσουν να αποφοιτήσουν. Στις μεθόδους αξιολόγησης περιλαμβάνονται γραπτές εξετάσεις και εκθέσεις, ατομικές ή ομαδικές εργασίες και παρουσιάσεις στην τάξη.

Εγγραφή και Διάρκεια Φοίτησης

Το συγκεκριμένο είναι ένα τετραετές πρόγραμμα πλήρους φοίτησης το οποίο αποτελείται από 31 μαθήματα. Στο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνεται και η επιτυχής ολοκλήρωσης Πτυχιακής Εργασίας. Κάθε ακαδημαϊκό έτος ξεκινά στις αρχές Οκτωβρίου. Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να εγγραφούν μέχρι και δύο εβδομάδες πριν την έναρξη των μαθημάτων. Συστήνεται ωστόσο η έγκαιρη εγγραφή καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Κριτήρια Εισδοχής

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τον Σεπτέμβριο του ακαδημαϊκού έτους που επιθυμούν να εγγραφούν στο πρόγραμμα. Θα πρέπει, επίσης, να προσκομίσουν Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης ή Δίπλωμα/Πιστοποιητικό Προετοιμασίας (Foundation) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό. Απαραίτητο είναι και το πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

Ολοκλήρωση Σπουδών

Για την απόκτηση του τίτλου σπουδών, απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των διδασκόμενων μαθημάτων και η διασφάλιση 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS) συνολικά. Μπορείτε να δείτε την ολοκληρωμένη λίστα με τα μαθήματα στο ‘Μαθήματα Προγράμματος’.

* European Credit Transfer System

Tομείς Εργοδότησης

Οι φοιτητές του προγράμματός μας αποφοιτούν έχοντας αποκτήσει σημαντικές επιχειρηματικές και διοικητικές δεξιότητες, πολύτιμες γνώσεις και εμπειρία από πραγματικές περιπτώσεις στον χώρο. Όλα αυτά τους παρέχουν την ευκαιρία να επιλέξουν ανάμεσα σε διάφορες επαγγελματικές κατευθύνσεις αλλά και τα εφόδια για να αναπτυχθούν και να επιτύχουν σε μία ανταγωνιστική αγορά εργασίας και σε μία διεθνή οικονομία που κινείται και αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς. Οι φοιτητές που θα αποφασίσουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, έχουν την ευκαιρία να εγγραφούν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στο πρόγραμμα ΜΒΑ με ειδίκευση στη Διοίκηση και στη Διαχείριση Προμηθειών.