Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) διοργάνωσε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ), την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Κύπρο και τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης ενημερωτική ημερίδα με κεντρικό θέμα: «FinanceyourInnovation!». Σκοπός ήταν η ενημέρωση για τις τρέχουσες ευκαιρίες χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 και τα τρία νέα Προγράμματα Καινοτομίας του ΙδΕΚ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν περαιτέρω για τις δυνατότητες και τις διαδικασίες συμμετοχής από το Ερευνητικό Κέντρο Alexander

Εργαστήρι ERC Starting Grant 2020, 26 Ιουνίου 2019, Λευκωσία

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) διοργάνωσε εργαστήρι με τίτλο «ERC Starting Grant 2020: Ανοικτή Συζήτηση για την Ετοιμασία Πετυχημένων Προτάσεων». Το εργαστήρι θα πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου 2019.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου έγινε παρουσίαση της νέας πρόσκλησης ERC Starting Grant 2020 με καταληκτική ημερομηνία την 16η Οκτωβρίου 2019, καθώς και της εμπειρίας του καθηγητή Μάριου Αβρααμίδη (Πανεπιστήμιο Κύπρου) τόσο ως ERC Starting Grantee αλλά και ως ERC Starting Grant Panel Member για την αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων.

Το χρηματοδοτικό αυτό πρόγραμμα αφορά σε ερευνητές με 2 έως 7 έτη ερευνητικής εμπειρίας από την απόκτηση του διδακτορικού τους τίτλου και αναμένεται να έχει ημερομηνία λήξης αιτήσεων πριν από τα μέσα Οκτωβρίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν περαιτέρω για τις δυνατότητες και τις διαδικασίες συμμετοχής από το Ερευνητικό Κέντρο Alexander.