Σεμινάριο εγκεκριμένο και επιχορηγημένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, με τίτλο “Effective business external communication for competitive companies”,  διοργανώνει το Alexander College στις 13 και 15 Σεπτεμβρίου 2022, με εκπαιδευτή τον Δρ Μιχάλη Παγώνη. Το σεμινάριο θα γίνει απόγευμα και οι διαλέξεις θα γίνουν στα Ελληνικά.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντικά Στελέχη και στελέχη εταιρειών, Υπεύθυνους του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας.

Στο σεμινάριο αυτό θα αναλυθούν οι τρόποι επικοινωνίας με στόχο τη βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης ή του οργανισμού με τρόπους, που προωθούν την πώληση των προϊόντων ή υπηρεσιών της εταιρείας, μέσω σύγχρονων και πρακτικών μεθόδων, αλλά και στη διατήρηση μιας ενεργούς ακρόασης για να γνωρίζει τι πιστεύει το κοινό για την ίδια την εταιρεία.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το Alexander College, 24 532373.