Ολοκλήρωσε τις εργασίες του το Διεθνές Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Siedlce, Πολωνίας, με τίτλο «Πλοήγηση σε δύσκολες εποχές: Στρατηγικές για ανθεκτικότητα και ανάκαμψη». Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε από τις 18 έως τις 20 Οκτωβρίου 2023. Το Alexander College είναι υπερήφανο για την συμμετοχή του  ως συν-διοργανωτής (ανάμεσα σε οκτώ Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ευρώπης), ενός σπουδαίου ακαδημαϊκού-ερευνητικού εγχειρήματος, δείγμα της αφοσίωσης στον στόχο της ακαδημαϊκής αριστείας.

Το συνέδριο, εμπλουτίστηκε σημαντικά από το εύρος και το βάθος της γνώσης και της εμπειρογνωμοσύνης των συν διοργανωτών, μεταξύ των οποίων και το Alexander College. Πρόκειται για μια πλατφόρμα επιστημονικών ανταλλαγών που αντανακλούσαν το υψηλό επίπεδο των συμμετεχόντων. Εξετάστηκαν διεξοδικά τα κεντρικά θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης, της διαχείρισης κρίσεων, του ψηφιακού μετασχηματισμού και του μάρκετινγκ μετά την κρίση. Το συνέδριο οργάνωσε το Πανεπιστήμιο Siedlce Πολωνίας μαζί με τα ακόλουθα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα: Πανεπιστήμιο Vytautas Magnus University, Λιθουανία; Alexander College, Κύπρος; Εθνικό Πανεπιστήμιο Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης, Ρουμανία; Πανεπιστήμιο Óbuda, Ουγγαρία; Εθνικό Πανεπιστήμιο Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Ουκρανία;  Πανεπιστήμιο GEOMEDI, Γεωργία, Σχολή Moravian Business College Olomouc, Τσεχία.

Η διεθνής εμβέλεια του συνεδρίου καλλιέργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα διαπολιτισμικού και διεπιστημονικού διαλόγου. Η πλούσια σε διαφορετικές προσεγγίσεις διεθνής ανταλλαγή γνώσης αποτέλεσε απόδειξη του συνεργατικού πνεύματος της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Στις εργασίες του Συνεδρίου και στα Εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν, από μέρους του Alexander College συμμετείχαν οι Δρ Anthony Chabarekh, Δρ Κώστας Χριστοδουλίδης, Άννα Χρυσάφη και Στέφανος Χριστοδουλίδης

Περισσότερες Πληροφορίες στον σύνδεσμο https://internationalweek.uph.edu.pl/