Συνάντηση με τον Επίτροπο του Πολίτη κ. Παναγιώτη Σεντώνα είχε αντιπροσωπία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου Alexander αποτελούμενη από τους Κώστα Χριστοδουλίδη και Άννα Χρυσάφη.

Ο κ. Σεντώνας ενημέρωσε για τον προγραμματισμό και τις δράσεις του Ευρωπαϊκού  Έτους Νεολαίας 2022 του οποίου αποτελεί Συντονιστή για την Κύπρο. Στο επίκεντρο των δράσεων του Κυπριακού προγράμματος βρίσκεται η ασφάλεια και η ευημερία των νέων από τις επιπτώσεις της πανδημίας η οποία έπληξε την εργασία, την εκπαίδευση, την κοινωνική συμμετοχικότητα και την ψυχική υγεία.

Συζητήθηκαν οι ερευνητικές δράσεις του Alexander College με την τελευταία έρευνα να αφορά τις επιπτώσεις των πανδημικών περιορισμών στις μαθησιακές επιδόσεις των φοιτητών στην Κύπρο με τις εκτιμήσεις να δείχνουν ένα ποσοστό γύρω στο 30% των φοιτητών να έχει επηρεαστεί αρνητικά, μη αφομοιώνοντας τα μαθησιακά αποτελέσματα σε σύγκριση με την προ της πανδημίας περίοδο. Γύρω από το θέμα θα αναπτυχθούν από κοινού πρωτοβουλίες (https://alexander.ac.cy/project-studying-challenges-to-teaching-strategies-in-an-covid-19-environment/ ).

Τέλος, συζητήθηκαν ιδέες γύρω από καινοτόμες και χρήσιμες συμμετοχικές πρωτοβουλίες που αφορούν την στήριξη, διάχυση και εφαρμογής της ερευνητικής γνώσης μεταξύ της ακαδημίας και της κοινωνίας.