Μέλη της Διεύθυνσης του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος Alexander College, ο Διευθυντής Άντης Λόππας, μαζί με τον Ακαδημαϊκό Διευθυντή Νικόδημο Λοΐζου, καθώς και ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας, επισκέφθηκαν δύο Πανεπιστήμια στη Βουλγαρία, έτσι ώστε να υπογραφούν επίσημες συμφωνίες συνεργασίας.

Οι συναντήσεις αφορούσαν συζήτηση συνεργασιών σε Ακαδημαϊκό Επίπεδο με τα Πανεπιστήμια, Trakia University, Faculty ofVeterinary Medicine και με το Plovdiv Medical University. Παρόντες ήταν και οι Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων, Prof. Dobri Yarkov και Prof. Marianna Murdjeva αντίστοιχα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και τα δύο πανεπιστήμια είναι ευρέως αναγνωρισμένα, με σημαντικές διακρίσεις, το κάθε ένα στο αντικείμενό του, ενώ και τα δύο Πανεπιστήμια βρίσκονται ανάμεσα στα καλύτερα Ιατρικά Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας.

Το Alexander College στοχεύει στην επέκταση των συνεργασιών του με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, έτσι ώστε να συνεχίσει να προσφέρει στις εγκαταστάσεις του, διεθνώς αναγνωρισμένα πτυχία, μέσω της μεθόδου Franchise.