To σύστημα πιστοποίησης ποιότητας στο Alexander College

O Κύκλος Σχεδίασε-Κάνε-Έλεγξε-Δράσε (Plan-Do-Check-Act, PDCA)

Η προσέγγιση PDCA στοχεύει στον έλεγχο, την πιστοποίηση και την βελτίωση της ποιότητας μέσα σε ένα μαθητοκεντρικό μαθησιακό περιβάλλον που αλλάζει διαρκώς.

Ο κύκλος περιλαμβάνει τις ακόλουθα τέσσερα βήματα ή αλληλοσυνδεόμενα στάδια:

  1. Σχεδίασε: καθορισμός της κατεύθυνσης και των φιλοδοξιών, ανάπτυξη και διευθέτηση λεπτομερειών στην πολιτική βάσειτους στόχους, και σχεδιασμός δραστηριοτήτων που να στηρίζονται στη συστημική ανάλυση του περιβάλλοντος και των διαθέσιμων πόρων.
  2. Κάνε: εφαρμογή των σχεδιαζόμενων δραστηριοτήτων
  3. Έλεγξε: αξιολόγηση της εφαρμογής, καταμέτρηση των αποτελεσμάτων, κριτικός αναστοχασμός και σύγκριση των αποτελεσμάτων με τους στόχους.
  4. Δράσε: Εξαγωγή συμπερασμάτων και διαμόρφωση σημείων για βελτίωση, τροποποίηση σχεδιασμών όπου είναι απαραίτητο και/η διαμόρφωση των μελλοντικών στόχων. Όταν ένας στόχος επιτευχθεί είναι σημαντικό η πολιτική να διασφαλιστεί. Σε αυτή την περίπτωση το ‘Δράσε’ μετατρέπεται σε ‘Προσάρμοσε’.

Κάθε τομέας ή τμήμα στο Alexander College (Υπηρεσίες/Διοίκηση, διδακτικό προσωπικό, πρόγραμμα σπουδών, μάθημα) έχει τον δικό του κύκλο PDCA.

Προκειμένου όλα τα επίπεδα και οι λειτουργίες διασφάλισης της ποιότητας να δουλεύουν προς την επίτευξη κοινών στόχων και προτύπων, απαραίτητη είναι η συνοχή. Το όραμα και η αποστολή του Alexander College είναι το κοινό έδαφος, η βάση για την ενοποίηση των επιπέδων και των λειτουργιών και για την εφαρμογή της στρατηγικής του Κολλεγίου.

Κάθε οργανωσιακό επίπεδο εντός του Κολλεγίου, διαθέτει τουλάχιστον ένα κύκλο PDCA. Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), οι Εσωτερικοί κανονισμοί του Ιδρύματος και οι κατευθυντήριες γραμμές της Εσωτερικής Επιτροπής Διασφάλισης της Ποιότητας, συμβάλλουν ευρέως στον τρόπο με τον οποίο δομείται το Κολλέγιο και στον καταμερισμό ευθυνών. Καθορίζουν επίσης ποιος έχει την τελική ευθύνη στα διάφορα επίπεδα για την ποιότητα της εκπαίδευσης και την διασφάλιση της ποιότητας όσον αφορά τα προγράμματα.

Το σύστημα καλύπτει:

  • Για κάθε μάθημα
  • Για κάθε πρόγραμμα σπουδών
  • Για το Ινστιτούτο

Τα πιο σημαντικά κριτήρια του συστήματος περιλαμβάνουν την αξιολόγηση και αναθεώρηση του περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών για σκοπούς αναβάθμισης τους, με βάση σύγχρονες έρευνες. Περιλαμβάνουν επιπρόσθετα, την αναγνώριση των αλλαγών που προκύπτουν από τις ανάγκες της κοινωνίας, τον φόρτο εργασίας των φοιτητών και του διδακτικού προσωπικού και τα αποτελέσματα των σπουδών τους. Επίσης, την αποτελεσματικότητα της αξιολόγησης των φοιτητών, τις προσδοκίες-ανάγκες και την ικανοποίηση τους, την αξιολόγηση του μαθησιακού περιβάλλοντος και την στήριξη των προσφερόμενων υπηρεσιών.