1ο Εξάμηνο

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
ENG111English 15
DES111Design Communication 15
DES112History of Art & Design 15
DES113Play10
DESI115Design Method5

2ο Εξάμηνο

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
ENG121English 25
DES121Design Communication 25
DES122Theory and Practice in Design 15
DES123Make10
DESI125Design & Function5

3ο Εξάμηνο

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
ENG211Academic English5
DES211Computer Applications in Design 15
DES212History of Art & Design 25
DES213Creative Studio 110
DESI215Properties of 3D Materials5

4ο Εξάμηνο

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
DES221Theory and Practice in Design 25
DES222Computer Applications in Design 25
DES223Creative Studio 210
DESI2263D Technology and Processes5
DESI227Exhibition & Retail Design5

5ο Εξάμηνο

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
DES311Professional Practice5
DES312Critical Studies5
DES313Media Production5
DES314Professional Studio 110
DESI316Visual & Personal Presentation5

6ο Εξάμηνο

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
DES321Portfolio Development 15
DES322Independent Research in Design5
DES323Professional Studio 210
DESI326Self-directed Brief5
DESI327Decorative Textiles & Fabrics5

7ο Εξάμηνο

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
DES411Advanced Theory of Design5
DES412Communicating Design5
DES413Design Project 15
DESI416Contemporary Topics in Interior Design5
DESI417Design Futures5
General Elective5

8ο Εξάμηνο

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
DES421Portfolio Development 25
DES422Ethics Values and Sustainability5
DES423Design Project 215
General Elective5