1ο Εξάμηνο

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
ENG111English 15
DES111Design Communication 15
DES112History of Art & Design 15
DES113Play10
DESG114Communicating with Images5

2ο Εξάμηνο

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
ENG 121English 25
DES 121Design Communication 25
DES 122Theory and Practice in Design 15
DES 123Make10
DESG124Communicating with Typography5

3ο Εξάμηνο

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
ENG211Academic English5
DES211Computer Applications in Design 15
DES212History of Art & Design 25
DES213Creative Studio 110
DESG214Ideas Generation & Development5

4ο Εξάμηνο

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
DES221Theory and Practice in Design 25
DES222Computer Applications in Design 25
DES223Creative Studio 210
DESG2243D Exploration & Design5
DESG225Corporate Identity5

5ο Εξάμηνο

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
DES311Professional Practice5
DES312Critical Studies5
DES313Media Production5
DES314Professional Studio 110
DESG315Advertising Campaigns5

6ο Εξάμηνο

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
DES321Portfolio Development 15
DES322Independent Research in Design5
DES323Professional Studio 210
DESG324Reprographics and Production Process5
DESG325Editorial Design & Publication5

7ο Εξάμηνο

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
DES411Advanced Theory of Design5
DES412Communicating Design5
DES413Design Project 15
DESG414Contemporary Topics in Graphic Design5
DESG415Technology and Innovation in Graphic Design5
General Elective5

8ο Εξάμηνο

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
DES421Portfolio Development 25
DES422Ethics Values and Sustainability5
DES423Design Project 215
General Elective5